Jako Brodowicz Gajda Kubik Kancelarie Adwokackie tworzymy zespół trzech kancelarii adwokackich, które ściśle ze sobą współpracują, by móc jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszych Klientów.
Mamy świadomość, że sprawy wymagające profesjonalnej pomocy prawnej często wiążą się z nerwami i niepewnością. Wiemy też, że dzisiejsza złożona i dynamiczna rzeczywistość wymaga szerszego spojrzenia i stałego kontaktu z adwokatem.
Prawo to obecnie skomplikowana układanka ciągle zmieniających się, często niejasnych przepisów, z którymi nasi Klienci muszą mierzyć się codziennie, zarówno w życiu prywatnym, jak i w relacjach biznesowych.

Dlatego – zgodnie z naszą dewizą – “pomożemy Ci ułożyć Twoje sprawy”.
W CZYM MOŻEMY POMÓC?

Zakres usług

Porada prawna
Zazwyczaj zaczynamy od porady prawnej - podczas spotkania z Klientem (w biurze bądź online) omawiamy z nim przedstawione nam zagadnienie. Po dokonanej analizie prezentujemy Klientowi, jak wygląda jego sytuacja od strony prawnej i rekomendujemy dalsze kroki.
Opinia prawna
Jeśli sprawa jest złożona i wieloaspektowa, a decyzja Klienta musi opierać się na silnych podstawach, przygotowujemy opinię prawną na piśmie. Zawiera ona przejrzyste wnioski będące rezultatem naszej analizy stanu faktycznego i prawnego. Może ona stanowić następnie podstawę dla podejmowanych przez Klienta decyzji życiowych lub biznesowych.
Mediacje
Gdy charakter sporu i interes Klienta za tym przemawiają, rekomendujemy udział w mediacji. Jest to forma alternatywnego rozwiązywania sporów, pozwalająca na uniknięcie kosztownego i czasochłonnego procesu sądowego.
Umowy i negocjacje
Uważamy, że fachowe wsparcie jest potrzebne na etapie negocjowania kontraktów, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata już podczas wypracowywania ich treści. Pozwala to uniknąć przyszłych problemów (w tym dodatkowych kosztów), wynikających z niekorzystnego brzmienia umowy lub jej błędnej konstrukcji. Stąd ważne jest, by już na etapie negocjacji z kontrahentami zadbać o właściwe zabezpieczenie swoich interesów.
Sprawy sądowe i urzędowe
Niejednokrotnie postępowanie sądowe bądź administracyjne okazują się nieuniknione. Wówczas udzielamy wsparcia na każdym etapie procesu w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i administracyjnych. Reprezentujemy zarówno osoby dochodzące swoich roszczeń w sądzie, jak i te, które zostały pozwane. W ramach naszej praktyki bronimy podejrzanych i oskarżonych, jak również pomagamy ofiarom przestępstw. Udzielamy pomocy zarówno w sprawach o przestępstwa, jak i przestępstwa karnoskarbowe, a także w sprawach o wykroczenia (w tym drogowe). Pomagamy także w kontaktach z urzędami i instytucjami. Wiemy bowiem, że trudny język i liczne wymogi formalne poszczególnych postępowań sprawiają, że pomoc adwokata na możliwie wczesnym etapie pozwala właściwie zadbać o interes Klienta.
Obsługa przedsiębiorstw i organizacji
Zapewniamy także bieżącą obsługę przedsiębiorstw i organizacji. Zarówno jednoosobowy przedsiębiorca, jak i spółka handlowa wymagają profesjonalnego podejścia do kwestii prawnych, aby móc ze spokojem skupić się na swojej właściwej działalności. Powierzając zagadnienia prawne fachowcom, przedsiębiorca zyskuje czas i zasoby, by rozwijać swój biznes. Również organizacje non profit, takie jak fundacje czy stowarzyszenia, dysponując profesjonalnym wsparciem prawnym, mogą w pełni oddać się swojej działalności statutowej.
Pomoc prawna

Dlaczego my?

BGK Legal to zespół adwokatów mających swoje biura na terenie Poznania i Leszna, niemniej udzielamy wsparcia naszym Klientom na terenie całego kraju.

Dzięki bieżącej współpracy z notariuszami, komornikami, księgowymi, doradcami podatkowymi i finansowymi zapewniamy kompleksową obsługę na każdym etapie sprawy.
Nasza praca jest przede wszystkim naszą pasją, dlatego analiza każdego powierzonego nam zagadnienia jest wnikliwa. Uważamy, że celem nie jest znalezienie jakiegokolwiek rozwiązania, lecz jedynie takiego, które będzie dostosowane do potrzeb Klienta i pozwoli maksymalnie zabezpieczyć jego interesy. Naszym zdaniem nie ma problemów nie do rozwiązania, są tylko takie, którym dotychczas ktoś inny nie poświęcił dostatecznej ilości uwagi i czasu.
KTO TWORZY BGK LEGAL?

Nasz zespół

Puzzle prawne

...czyli jak dobrze poukładać swoje sprawy?

Prawo to obecnie skomplikowana układanka ciągle zmieniających się, często niejasnych przepisów, obszernych umów, trudnych decyzji życiowych i biznesowych, dlatego – zgodnie z naszą dewizą – “Pomożemy Ci ułożyć Twoje sprawy”.

Nasze ostatnie sukcesy

Nasze ostatnie sukcesy

Trzeci kwartał 2022 roku Kancelaria BGK Legal zakończyła z niejednym powodem do zawodowej satysfakcji dzięki pomyślnym finałom spraw naszych Klientów. Poniżej przedstawiamy Państwu ogólny opis
ZASADY WSPÓŁPRACY

Działamy uczciwie i transparentnie

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie - wynagrodzenie za pomoc prawną uzależnione jest od stopnia skomplikowania oraz wymaganego nakładu czasu pracy. Na początku współpracy przedstawiamy Klientowi warunki honorarium, dbając o skrupulatność i przejrzystość rozliczeń.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU​
BIURO POZNAŃ

ul. Garbary 104A/1
61-757 Poznań

EMAIL

kontakt@bgklegal.pl

BIURO LESZNO

ul. Wróblewskiego 1/1
64-100 Leszno

EMAIL

kontakt@bgklegal.pl