Po pierwsze – świadomy wybór!

Gdy przyjdzie nam zmierzyć się z problemem natury prawnej, w zdecydowanej większości przypadków pojawia się strach i chęć uzyskania natychmiastowej pomocy. Desperacko przeszukując kolejne serwisy internetowe, zapominamy o tym, że pierwsza napotkana informacja o świadczeniu usług prawnych, nie musi wcale być tą najlepszą. Skusiło Cię hasło „Do naszego zespołu należy szereg wybitnych specjalistów”? Rzeczywiście brzmi zachęcająco, jednak specjalista nie oznacza od razu osoby, która ukończyła studia prawnicze, a następnie poświęciła się dalszej edukacji, by uzyskać tytuł zawodowy adwokata. 

Czy świadomy wybór w zakresie tego, kto udzieli nam pomocy prawnej jest ważny? Na jakie kwestie zwrócić uwagę wybierając konkretną kancelarię, z której usług chcemy skorzystać? 

1. Adwokat i prawnik to synonim.

Nieprawda. Należy zapamiętać podstawową zasadę, że każdy adwokat jest prawnikiem, ale nie każdy prawnik jest adwokatem.  

2. Skoro kancelaria wykorzystuje w swojej nazwie słowo „prawna” to na pewno mogę liczyć na fachową pomoc.

Niekoniecznie! Przestrzegamy, że prowadzenie działalności prawniczej nie zostało zarezerwowane jedynie dla osób będących adwokatami (a nawet prawnikami). Założenie kancelarii prawnej, choć może się to wydawać zaskakujące, jest osiągalne dla każdego, kto chce prowadzić działalność o takim charakterze. Zwracamy uwagę, że na rynku działa wiele „kancelarii prawnych”, które choć oferują świadczenie pomocy prawnej, to jednak są zarządzane przez osoby nieposiadające do tego odpowiedniej wiedzy i wykształcenia.   

3. Sprawdź, kto należy do zespołu kancelarii.

To niezwykle ważne, by już na wstępie sprawdzić, czy będziemy mieli do czynienia z osobą, która choć ma za sobą doświadczenie w pracy w kancelarii adwokackiej, to jednak nie zweryfikowała swoich umiejętności odpowiednimi egzaminami państwowymi, czy też z kimś, kto prócz praktyki biurowej, posiada również bogatą praktykę procesową. Powierzenie sprawy do prowadzenia ADWOKATOWI daje pewność na kilku płaszczyznach, ponieważ:

  • tytułem adwokata może posługiwać się jedynie osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze, a następnie, po odbyciu dalszego szkolenia, zweryfikowała swoje umiejętności poprzez zdanie egzaminu zawodowego
  • adwokat jest obowiązany do zachowania w tajemnicy (i to bezterminowo) wszystkiego czego dowiedział się w związku ze świadczeniem pomocy prawnej
  • adwokat posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które służy zabezpieczeniu Klientów przed ewentualną szkodą wynikającą z podejmowanych przez niego działań
  • adwokat stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, gdyż pozostawanie na bieżąco z obowiązującymi przepisami stanowi jego obowiązek

Pamiętajcie, że relacja z osobą, którą wybierzemy do prowadzenia naszej sprawy powinna opierać się przede wszystkim na zaufaniu. Tej osobie przekażemy bowiem szereg poufnych informacji, a wśród nich znajdą się również takie, które będą bolesne bądź krępujące. Przez taki proces warto przejść z kimś, kto prócz empatii i zrozumienia, wykaże się także ogromną wiedzą i z zaangażowaniem podejdzie do prowadzenia powierzonego mu zlecenia.

adw. Magdalena Brodowicz