Dlaczego my?

BGK Legal to zespół adwokatów mających swoje biura na terenie Poznania i Leszna, niemniej udzielamy wsparcia naszym Klientom na terenie całego kraju.
 
Dzięki bieżącej współpracy z notariuszami, komornikami, księgowymi, doradcami podatkowymi i finansowymi zapewniamy kompleksową obsługę na każdym etapie sprawy.
Nasza praca jest przede wszystkim naszą pasją, dlatego analiza każdego powierzonego nam zagadnienia jest wnikliwa. Uważamy, że celem nie jest znalezienie jakiegokolwiek rozwiązania, lecz jedynie takiego, które będzie dostosowane do potrzeb Klienta i pozwoli maksymalnie zabezpieczyć jego interesy. Naszym zdaniem nie ma problemów nie do rozwiązania, są tylko takie, którym dotychczas ktoś inny nie poświęcił dostatecznej ilości uwagi i czasu.
Wiemy, że na rynku działa obecnie wiele “kancelarii prawnych”, w których nie uzyska się pomocy profesjonalnego pełnomocnika – adwokata lub radcy prawnego. Dlatego tak ważne jest, by świadomie wybrać do kogo zwrócić się o wsparcie.
Dlaczego zatem...

...Warto skorzystać z pomocy adwokata?

Staranne, wieloletnie wykształcenie akademickie i zawodowe oraz fachowe umiejętności potwierdzone egzaminami państwowymi

Adwokat przed uzyskaniem uprawnień zawodowych przechodzi przez wieloletni proces kształcenia, który rozpoczynają 5-letnie studia magisterskie. Następnie przygotowanie do zawodu odbywa się w ramach 3-letniej aplikacji adwokackiej. W tym czasie kandydat na adwokata czerpie z wiedzy i doświadczenia profesorów prawa, a także szkoli się i pracuje pod okiem uznanych praktyków, prowadzących z powodzeniem własne kancelarie adwokackie. Okres przygotowania do samodzielnego wykonywania zawodu adwokata wieńczy trwający 4 dni egzamin państwowy, weryfikujący umiejętności kandydata. Tak skonstruowany system sprawia, że adwokat rozpoczynający własną praktykę posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie potrzebne do należytego reprezentowania interesów swojego Klienta.

Tajemnica adwokacka i obrończa jako gwarancja oraz podstawa zaufania pomiędzy Klientem i adwokatem

W przeciwieństwie do osób świadczących usługi prawne, które nie są profesjonalnymi pełnomocnikami, adwokata obowiązuje tajemnica zawodowa, wynikająca zarówno z przepisów prawa, jak i zasad etyki adwokackiej. Oznacza to, że adwokat obowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie pozyskał od Klienta przy udzielaniu mu pomocy prawnej. Takich informacji adwokat nie przekazuje ani osobom trzecim, ani organom lub urzędom.

Wypracowana przez lata etyka zawodowa nakazująca sumienność, rzetelność i skrupulatność oraz stawiająca na pierwszym miejscu interes Klienta

Bez względu na to, czy adwokat reprezentuje Klienta z wyboru, czy z urzędu, obowiązany jest prowadzić jego sprawę z takim samym zaangażowaniem i sumiennością. Priorytet to zawsze właściwe zabezpieczenie interesu Klienta. Wysoki standard usług adwokackich wynika przede wszystkim z wpajanych adwokatom od czasu aplikacji adwokackiej zasad etyki zawodowej, które nakazują udzielanie pomocy prawnej zgodnie z najlepszą wiedzą.

Doświadczenie w reprezentowaniu przed sądami, organami ścigania i urzędami, a także w relacjach biznesowych

Adwokaci w ramach praktyki zawodowej reprezentują interesy swoich Klientów jako pełnomocnicy i obrońcy przed sądami, organami ścigania oraz urzędami. Adwokaci występują także w imieniu Klientów w procesach negocjacyjnych i wspierają ich w relacjach z partnerami biznesowymi.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej stanowiące zabezpieczenie interesów majątkowych Klienta

Każdy adwokat obowiązany jest posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które służy zabezpieczeniu Klientów przed ewentualną szkodą wynikającą z podejmowanych przez adwokata działań. Na życzenie Klienta adwokat może przekazać szczegółową informację o wysokości posiadanej polisy OC.

Obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Jednym z wymogów stawianych adwokatom jest stałe podnoszenie umiejętności zawodowych. Obowiązek ten zapewnia, że adwokat pozostaje na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami. Uczestnictwo w szkoleniach prowadzonych przez uznanych teoretyków i praktyków prawa pozwala adwokatom świadczyć pomoc prawną na najwyższym poziomie.