Practice Areas v2 3 Cols

We have extensive experience in the following areas
Porada prawna
Zazwyczaj zaczynamy od porady prawnej - podczas spotkania z Klientem (w biurze bądź online) omawiamy z nim przedstawione nam zagadnienie. Po dokonanej analizie prezentujemy Klientowi, jak wygląda jego sytuacja od strony prawnej i rekomendujemy dalsze kroki.
Opinia prawna
Jeśli sprawa jest złożona i wieloaspektowa, a decyzja Klienta musi opierać się na silnych podstawach, przygotowujemy opinię prawną na piśmie. Zawiera ona przejrzyste wnioski będące rezultatem naszej analizy stanu faktycznego i prawnego. Może ona stanowić następnie podstawę dla podejmowanych przez Klienta decyzji życiowych lub biznesowych.
Mediacje
Gdy charakter sporu i interes Klienta za tym przemawiają, rekomendujemy udział w mediacji. Jest to forma alternatywnego rozwiązywania sporów, pozwalająca na uniknięcie kosztownego i czasochłonnego procesu sądowego.
Umowy i negocjacje
Uważamy, że fachowe wsparcie jest potrzebne na etapie negocjowania kontraktów, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata już podczas wypracowywania ich treści. Pozwala to uniknąć przyszłych problemów (w tym dodatkowych kosztów), wynikających z niekorzystnego brzmienia umowy lub jej błędnej konstrukcji. Stąd ważne jest, by już na etapie negocjacji z kontrahentami zadbać o właściwe zabezpieczenie swoich interesów.
Sprawy sądowe i urzędowe
Niejednokrotnie postępowanie sądowe bądź administracyjne okazują się nieuniknione. Wówczas udzielamy wsparcia na każdym etapie procesu w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i administracyjnych. Reprezentujemy zarówno osoby dochodzące swoich roszczeń w sądzie, jak i te, które zostały pozwane. W ramach naszej praktyki bronimy podejrzanych i oskarżonych, jak również pomagamy ofiarom przestępstw. Udzielamy pomocy zarówno w sprawach o przestępstwa, jak i przestępstwa karnoskarbowe, a także w sprawach o wykroczenia (w tym drogowe). Pomagamy także w kontaktach z urzędami i instytucjami. Wiemy bowiem, że trudny język i liczne wymogi formalne poszczególnych postępowań sprawiają, że pomoc adwokata na możliwie wczesnym etapie pozwala właściwie zadbać o interes Klienta.
Obsługa przedsiębiorstw i organizacji
Zapewniamy także bieżącą obsługę przedsiębiorstw i organizacji. Zarówno jednoosobowy przedsiębiorca, jak i spółka handlowa wymagają profesjonalnego podejścia do kwestii prawnych, aby móc ze spokojem skupić się na swojej właściwej działalności. Powierzając zagadnienia prawne fachowcom, przedsiębiorca zyskuje czas i zasoby, by rozwijać swój biznes. Również organizacje non profit, takie jak fundacje czy stowarzyszenia, dysponując profesjonalnym wsparciem prawnym, mogą w pełni oddać się swojej działalności statutowej.
Contact Us

Get in Touch

OFFICE

40 Park Ave, Brooklyn, New York

PHONE

1-800-000-111

EMAIL

contact@example.com