Dominik Gajda

adwokat
Dominik Gajda
e-mail: d.gajda@bgklegal.pl
tel. +48 660 565 834
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od roku 2016 członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. W trakcie studiów i aplikacji doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych poznańskich kancelariach adwokackich i radcowskich, w tym o profilu ogólnopolskim.
 
Mecenas Dominik Gajda posiada bogate doświadczenie jako pełnomocnik w licznych postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych (m.in. o zapłatę należności, o odszkodowanie, o ochronę dóbr osobistych, prawa konsumentów); gospodarczych (m.in. spory między przedsiębiorcami, o roszczenia z umów, odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o., czyny nieuczciwej konkurencji) i rodzinnych (o rozwód, alimenty, władzę rodzicielską, zgodę sądu na czynność w imieniu małoletniego). Z sukcesami występował także jako obrońca, jak też reprezentant pokrzywdzonych przed organami ścigania i sądami karnymi (m.in. w sprawach o oszustwo i inne przestępstwa przeciwko mieniu, znęcanie się, zniesławienie i znieważenie). W swojej praktyce adwokackiej zajmuje się także sporządzaniem, negocjowaniem i opiniowaniem umów, jak też obsługą przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych (w tym kompleksowym wsparciem przy zakładaniu stowarzyszeń).
 
Mediator wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, a także na listę mediatorów Centrum Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej oraz Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
 
W ramach działalności samorządowej pełni funkcję Członka Komisji Wizerunkowej oraz Członka Komisji Nowych Technologii i Informatyzacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Od października 2020 roku do września 2022 roku pozostawał Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia Adwokackiego “Defensor Iuris”, którego jednym z celów jest poszerzanie świadomości prawnej społeczeństwa oraz walka o prawa i wolności człowieka oraz obywatela.
 
W okresie studiów wolontariusz Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej przy WPiA UAM. Obecnie świadczy nieodpłatną pomoc prawną w jednym z powiatowych punktów na terenie województwa wielkopolskiego. Posługuje się językiem angielskim.