Grzegorz Kubik

adwokat
Grzegorz Kubik
e-mail: g.kubik@bgklegal.pl
tel. +48 723 925 049
Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej oraz od 2020 roku właściciel indywidualnej kancelarii adwokackiej. W 2016 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w latach 2017-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu.
 
Rzemiosło adwokackie szlifował od 2014 roku pod okiem wybitnych poznańskich adwokatów. Zdobył bogate doświadczenie, reprezentując podmioty gospodarcze oraz Klientów indywidualnych w wielu skomplikowanych sprawach przed sądami i organami, jak i na etapie przygotowywania projektów umów, negocjacji, rozmów ugodowych.
 
W ramach praktyki adwokackiej specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców, zarówno w bieżących sprawach korporacyjnych (umowy, uchwały spółek, sprawy rejestrowe w KRS), jak i w sprawach spornych z innymi przedsiębiorcami (windykacja należności, spory na tle realizacji zawartych umów). Reprezentuje także Klientów indywidualnych w postępowaniach gospodarczych, cywilnych czy rodzinnych – w sprawach spadkowych, o zapłatę, eksmisję, rozwód, alimenty, podziały majątku i innych. Podejmuje się obrony oskarżonych przed sądami karnymi, jak również reprezentuje osoby pokrzywdzone przestępstwem.
 
Od 2020 roku mediator Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz stały mediator Sądu Okręgowego w Poznaniu. Świadcząc pomoc w charakterze mediatora, wspomaga skonfliktowane strony w wypracowaniu porozumienia, którego skutki prawne są takie same, jak skutki ugody zawartej przed sądem.

Posługuje się językiem angielskim.