Magdalena Brodowicz

Adwokat
Magdalena Brodowicz
e-mail: m.brodowicz@bgklegal.pl
tel. +48 697 082 192
Adwokat Magdalena Brodowicz w latach 2011-2016 była studentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień magistra uzyskała na podstawie obrony pracy magisterskiej poświęconej tematyce postpenalnej detencji sprawców niebezpiecznych. Należy do Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od 2016 roku.
 
Doświadczenie zawodowe zdobywała już na etapie studiów, odbywając praktyki w renomowanych kancelariach mających swoje siedziby na terenie Leszna, a także w lokalnej jednostce prokuratury. W trakcie odbywania aplikacji adwokackiej reprezentowała interesy podmiotów fizycznych oraz gospodarczych, zarówno na etapie przedprocesowym, jak również w trakcie sporów sądowych. Mecenas Magdalena Brodowicz występowała także w roli obrońcy w postępowaniach karnych na wszystkich jego szczeblach oraz była pełnomocnikiem osób pokrzywdzonych przestępstwem.
 
W ramach indywidualnej praktyki adwokackiej świadczy pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Głównymi obszarami jej działalności pozostają spory wynikłe na tle rodzinnym (sprawy o rozwód, separację, władzę rodzicielską, alimenty, kontakty, podział majątku), związane z wykonywaniem umów (bankowych, zlecenia, o dzieło), oraz dotyczące spraw spadkowych. Adwokat Magdalena Brodowicz zajmuje się również sprawami karnymi, reprezentując pokrzywdzonych przestępstwem oraz broniąc interesów osób oskarżonych o popełnienie czynu zabronionego.
 
Obecnie świadczy nieodpłatną pomoc prawną w jednym z powiatowych punktów na terenie województwa wielkopolskiego. Posługuje się językiem angielskim.