Zasady współpracy

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie – wynagrodzenie za pomoc prawną uzależnione jest od stopnia skomplikowania oraz wymaganego nakładu czasu pracy. Na początku współpracy przedstawiamy Klientowi warunki honorarium, dbając o skrupulatność i przejrzystość rozliczeń.

Modele rozliczeń z Klientami:
● jednorazowo – za daną sprawę lub jej etap (głównie przy sprawach sądowych)
● stawka godzinowa (na podstawie zestawienia liczby godzin przepracowanych w danym okresie rozliczeniowym)
● ryczałtowo – stała comiesięczna kwota honorarium
● indywidualnie uzgodniony system mieszany

Metoda płatności:
● gotówka
● przelew
● karta płatnicza/BLIK